|   EN

Dnia 31 sierpnia 2021 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu z okazji 5-lecia Akademii im. Jakuba z Paradyża w 30-letniej historii Uczelni.


Uroczystość otworzyła JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, która przywitała przybyłych gości. Następnie, na wniosek Pani Rektor, nastąpiło głosowanie nad porządkiem obrad Senatu AJP, które jednogłośnie zostało przyjęte. W pierwszym punkcie JM Rektor przedstawiła historię Uczelni, w której zebrani goście mogli usłyszeć o dynamicznym rozwoju, w tym m.in. o kierunkach studiów, o rozwoju kadry, rozwoju bazy, badań, współpracy z uczelniami partnerskimi, otoczeniem społeczno-gospodarczym i innych.

Po prezentacji Uczelni głos zabierali goście. Jako pierwszy wystąpił Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki, który wyraził słowa uznania oraz chęć dalszego wspierania Akademii.

Drugim był Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak, który odczytał list od Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz wyraził słowa uznania dla dorobku Akademii.

Głos zabrał także Mirosław Marcinkiewicz, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, który przypomniał początki uczelni i podkreślił uznanie dla rozwoju na przestrzeni lat.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sebastian Pieńkowski przekazał list oraz kwiaty od Przewodniczącego Rady Miasta Jana Kaczanowskiego w uznaniu rozwoju AJP.

Starosta Gorzowski Magdalena Pędziwiatr życzyła Akademii wszystkiego co najlepsze, samych sukcesów oraz dalszego rozwoju naukowego kadry, jak i studentów.

Głos zabrał także Senator Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Komarnicki, który pogratulował JM Rektor rozwoju i dorobku AJP, a także życzył kolejnych, równie owocnych lat.

JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska otrzymała także wyrazy uznania od JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr. hab. Wojciecha Strzyżewskiego, który dodał, że Akademia może liczyć na wsparcie Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Również Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Płonka pogratulowała dorobku, w tym kierunku pielęgniarstwo.

Kolejną osobą, która doceniła trud włożony w rozwój, podkreśliła zasługi JM Rektor dla Akademii była Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Krystyna Sibińska.

Na ręce JM Rektor został także złożony list gratulacyjny od Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Rafalskiej.

Zostały wręczone również wyróżnienia – powołania na stanowisko profesora AJP, które otrzymali: dr  Dorota Skrocka – Prodziekan Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu, dr Małgorzata Trocka – Prodziekan Wydziału Ekonomicznego, dr Arkadiusz Wołoszyn – Kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji oraz dr hab. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus.

W ostatnim punkcie jednogłośnie przyjęto uchwałę jubileuszową.

 

Media o nas:

https://www.echogorzowa.pl/news/37/Akademia-im-Jakuba-z-Paradyza/2021-09-01/podwojny-jubileusz-gorzowskiej-uczelni-31322.html

https://www.radiogorzow.pl/142774/5-lat-akademii-im-jakuba-z-paradyza/

https://gorzow.tvp.pl/55626870/5-lat-akademii-im-jakuba-z-paradyza-z-okazji-jubileuszu-odbylo-spotkanie-senatu-uczelni

https://www.voxfm.pl/gorzow-wlkp/gorzow-5-lat-z-ajp-ak-AY9N-JRL4-ZFhS.html

https://gorzow.wyborcza.pl/gorzow/7,36844,27518363,akademia-im-jakuba-z-paradyza-obchodzi-pieciolecie-istnienia.html

https://www.zachod.pl/324732/142758/

https://um.gorzow.pl/aktualnosci/5-lat-gorzowskiej-akademii.html

https://www.eska.pl/gorzow/gorzow-5-lat-z-ajp-aa-Ug89-nqA3-9B8F.html

https://www.gorzow24.pl/news/1/z-miasta/2021-08-31/akademia-ma-dokladnie-piec-lat-9573.html

Back to top