ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.:

Uczeń – zawodnik.

Szanse i wyzwania sportu w szkołach sportowych/szkołach mistrzostwa sportowego.

Organizatorami konferencji są: Wydział Humanistyczny, Zakład Edukacji, Katedra Edukacji Dziecka Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim oraz Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji jest analiza różnorodnych aspektów funkcjonowania ucznia w szkole sportowej/mistrzostwa sportowego, m.in. w kontekście jego rozwoju psychofizycznego oraz możliwości wydobywania potencjału.

Konferencję adresujemy do psychologów, pedagogów, dydaktyków, trenerów, wychowawców, rodziców młodych sportowców oraz innych osób zainteresowanych rozwojem adolescentów determinowanym przez sport.

W ramach konferencji odbędą się warsztaty „Jak wydobywać sportowy talent dziecka?” poświęcone skutecznemu wydobywaniu potencjału dziecka (elementy neurodydaktyki)

Tytuły referatów prosimy przesyłać drogą elektroniczną: dyrektor.alms@ajp.edu.pl,   do dnia 30 kwietnia 2019 r. Jeśli będą Państwo mieli jakieś  pytania, można je kierować mailowo na adres sekretarza konferencji:

mgr Renata Janicka-Szyszko dyrektor.alms@ajp.edu.pl lub telefonicznie  505 677 265,

Obrady odbędą się 27 września 2019 r. w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52, blok nr 8. Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegółowy program konferencji prześlemy Państwu w terminie późniejszym.

Z wyrazami szacunku

Sekretarz konferencji:                                                                     

mgr Renata Janicka-Szyszko                                                                                                                                                                                  Kierownik naukowy:

                                                                                                                                                                                                    prof. nadzw. dr hab. Beata Orłowska

Lokalizacja

Kontakt

Back to top