Patent: urządzenie do frezowania rowków w ścianie

Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak

Student: Jerzy Jędrzejewski

Kierunek: mechanika i budowa maszyn I stopień

W dniach 29.04 – 3.05. 2019 roku przebywałem w ramach stypendium Erasmus+ na Akademii Edukacji w Wilnie Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. W trakcie pobytu wygłosiłem cykl wykładów pt. Przestępstwo, przestępcy i prawo karne w Polsce po II wojnie światowej (1945-1950) dla studentów kierunku filologia polska. Wykład, choć nie związany bezpośrednio z przedmiotem studiów, spotkał się z zainteresowaniem studentów. W trakcie pobytu na wileńskim wydziale Uniwersytetu Witolda Wielkiego życzliwą opiekę zapewnił doc. dr Romuald Naruniec.

Stypendium było nie tylko okazją do spotkania z wileńskimi naukowcami i studentami ale także pozwoliło na zebranie wielu interesujących materiałów badawczych dotyczących zastępców senatorów Rzeczypospolitej w latach 1935-1939, znajdujących się w Litewskim Centralnym Archiwum Państwowym.

dr Karol Siemaszko

W dniach 9 -11 kwietnia 2019 r. w ramach programu Erasmus+  prof. AJP dr hab. Ewa Ryś, prof. AJP. dr hab. Karol Mausch złożyli wizytę w Śląskim Uniwersytecie w Opavie. W trakcie pobytu przeprowadzono wykłady dotyczące edukacyjnych aspektów sensu życia oraz zdrowia. Po wykładach miała miejsce dyskusja dotycząca problemów egzystencjalnych młodych ludzi, m.in. samobójstw, niskiego poczucia sensu życia, dystresu towarzyszącego fazie młodości i wczesnej dorosłości. W trakcie wizyty odbyły się także spotkania z władzami oraz wykładowcami Wydziału Polityki Publicznej, w czasie których przedstawiono propozycje dalszej współpracy w obszarze dydaktycznym i naukowym. Uczestnictwo w programie Erasmus+ dało możliwość zdobycia nowych doświadczeń pozwalających lepiej zrozumieć społeczne, kulturowe i egzystencjalne konteksty ludzkich spraw oraz wyłonić czynniki pozwalające opracować model badań naukowych, które pozwolą wyjaśnić szeroko rozumiane zjawisko zdrowia.

prof. AJP dr hab. Ewa Ryś

prof. AJP dr hab. Karol Mausch

Wizyta w Ostrawie, Republika Czeska

W dniach 25-29 marca 2019 r. pracownicy Zakładu Języka Niemieckiego dr Joanna Dubiec-Stach (kierownik zakładu) i dr Anna Bielewicz-Dubiec odbyły wizytę w ramach programu Erasmus+ na uniwersytecie w Ostrawie w Republice Czeskiej, gdzie przeprowadziły zajęcia dydaktyczne z zakresu językoznawstwa (składnia języka niemieckiego), metajęzyka biznesu oraz dydaktyki języka niemieckiego ze szczególnym odniesieniem do najnowszych badań dotyczących strategii uczenia się. W trakcie wizyty odbyły się spotkania z kierownikiem (prof. Lenka Vaňková) i wykładowcami zakładu Języka Niemieckiego (Department of German Studies), były liczne okazje do wymiany myśli i doświadczeń związanych z kształceniem na kierunku filologia niemiecka. Pracownicy obserwowali i asystowali w różnych zajęciach językowych. Wizyta na Ostravska Univerzita okazała się być owocnym i bardzo interesującym doświadczeniem.

dr Joanna Dubiec-Stach

dr Anna Bielewicz-Dubiec

W piątek 22 marca 2019 r. o godz. 5.12 grupa studentów filologii germańskiej wraz z opiekunami, panią dr Joanną Dubiec-Stach, panem dr. Rafałem Piechockim oraz dr. Waldemarem Gakanem, wyruszyła pociągiem do stolicy Niemiec.

 

W dniach 8-12 kwietnia br. w ramach programu Erasmus+ (Staff teaching assignments) prowadziłem zajęcia dydaktyczne dla studentów anglistyki na Università degli Studi di Salerno (Włochy), partnerem naszej uczelni, jednym z większych uniwersytetów w południowych Włoszech. Realizację programu umożliwiła mi prof. Linda Barone, specjalizująca się w dziedzinie językoznawstwa i translacji, która skontaktowała mnie z prof. Mikaelą Cordisco i prof. Sirią Guzzi, które wykazały zainteresowanie zaproponowaną wstępnie tematyką zajęć, pokrywającą się z programem dydaktycznym realizowanym przez uczelnię włoską. Korespondencja mailowa pozwoliła precyzyjnie dopasować treści, formę i poziom zajęć do potrzeb studentów anglistyki I i III roku. Ostatecznie program objął cztery dwugodzinne zajęcia pod wspólnym tytułem „Language and Identity”, które zawierały treści językoznawcze (m.in. różne akcenty rodzimych użytkowników języka angielskiego, jak  i tych dla których angielski jest językiem obcym) oraz elementy edukacji interkulturowej. Zajęcia zostały bardzo pozytywnie odebrane zarówno przez kadrę  jak i włoskich studentów, którzy wykazali duże zainteresowanie zaproponowaną tematyką i chętnie angażowali się w dyskusje i ćwiczenia. Za szczególnie wartościowe uznali format ćwiczeń i komentarze dotyczące kształcenia sprawności rozumienia ze słuchu i specyfiki narzędzi sprawdzających umiejętności w tym zakresie. W zajęciach wzięła udział również studentka II roku anglistyki Akademii im. Jakuba z Paradyża, Agata Bartniak, która odbywa część studiów w ramach programu Erasmus+ w uczelni włoskiej. Była okazja do dłuższej rozmowy i poznania naszej uczelni partnerskiej we Włoszech również z perspektywy polskiego studenta. Udział w programie Erasmus+, który dał mi możliwość wymiany doświadczeń z kadrą włoską na temat różnorodnych zagadnień związanych z kształceniem językowym był dla mnie interesującym i cennym  doświadczeniem.

Mirosław Kwiatkowski

W dniach 01-05.04.2019 w ramach stypendium Erasmus + prowadziłam badania zbiorów archiwum i biblioteki Haus Brandenburg w Fürstenwalde (Spree).

Dzięki uprzejmości pracowników fundacji udało mi się zebrać interesujące i cenne materiały dotyczące jednego z miejsc martyrologii z okresu niemieckiego nazizmu zlokalizowanego na terenie dzisiejszej Ziemi Lubuskiej. Dokumenty te posłużą do ukończenia planowanej publikacji naukowej. W trakcie pobytu omówiłam z mgr Charlene Schmidt, kierownikiem Haus Brandenburg, plan i tematykę dalszej współpracy z tym ważnym dla badacza polsko-niemieckiego pogranicza ośrodkiem.

dr Małgorzata Czabańska-Rosada

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top