W maju 2012 roku reprezentacja PWSZ w Gorzowie  Wielkopolskim w składzie: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska i dr Przemysław Słowiński gościła na Litwie.

09.05.2012 – 26.05.2012 dwutygodniowa praktyka pedagogiczna dla studentów Instytutu Humanistycznego PWSZ, kierunek filologia angielska PWSZ w  Uniwersyteckim Instytucie Kształcenia Nauczycieli, Nancy

W dniach 22 – 29 kwietnia 2012 r. w ramach modułu Erasmusa Individual Teaching Programme for Teaching Staff Mobility miałem możliwość przebywać w Frederick University Cyprus (naszej uczelni partnerskiej) w Nikozji, stolicy wyspy Afrodyty.

Studenci Edukacji muzycznej z Hochschule Lausitz, Cottbus na Festiwalu Kultury Europejskiej 23 V 2012

13-17 V 2012 – wyjazd pracowników naukowo-dydaktycznych PWSZ do Uniwersyteckiego Instytutu Kształcenia Nauczycieli, Nancy: pani dr Danuta Tomczyk, pani mgr Marta Wawrzyniak, pan mgr Roman Gawroniak, mgr Jolanta Plust.

23-28 IV 2012 – wizyta i wykłady nauczycieli akademickich (Eric Thouron, Sa_d Baouch, Philippe Margeotte) z  Uniwersyteckiego Instytutu Kształcenia Nauczycieli (Nancy, Metz) w PWSZ.

Wspólne ścieżki edukacyjne, badania naukowe, wymiana kadry – to tylko niektóre punkty współpracy między Uniwersytetem w Salerno i gorzowską PWSZ. Uczelnie podpisały właśnie kolejną umowę.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top