W dniach 05.02-09.02.2018 roku dr Joanna Dubiec-Stach, kierownik Zakładu Języka Niemieckiego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz  dr Anna Bielewicz-Dubiec, prowadziły badania zbiorów archiwalnych oraz kwerendę zasobów biblioteki fundacji Stiftung Haus Brandenburg w Fürstenwalde/Spree w Niemczech. Dzięki uprzejmości zarządu fundacji i fachowej pomocy jej personelu obu badaczkom udało się pozyskać cenny materiał źródłowy, niezbędny do kontynuowania własnych badań.

Podczas pobytu znalazł się czas na omówienie dalszej współpracy. Podczas rozmów wykładowczynie AJP  przedstawiły profile prowadzonych przez siebie badań regionalnych, co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem władz fundacji.

dr Anna Bielewicz-Dubiec
dr Joanna Dubiec-Stach

Dnia 24 marca br. odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. "Bezpieczeństwo Narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian."

Uroczyste otwarcie konferencji nastąpi o godz. 10.00 w auli im. prof. Stanisława Kirkora w budynku nr 5 przy ul. Fryderyka Chopina 52.

W dniach 13-14 marca 2018 r. odbyły się XVI Targi Edukacyjne ABSOLWENT, w których nasza Uczelnia zdobyła, obok Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy i Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum, statuetkę Laureata Targów. Pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz pracownicy Działu Promocji i Informacji oraz studenci prezentowali ofertę kształcenia, przybliżali możliwości, jakie płyną ze studiowania w Akademii im. Jakuba z Paradyża. Zainteresowani mieli możliwość zobaczenia, w jaki sposób działa kamera termowizyjna, skaner 3D czy drukarka 3D, które prezentował Wydział Techniczny. Prodziekan ds. Studenckich tego Wydziału dr inż. Grzegorz Andrzejewski, podczas wywiadu dla TVP 3 Odział Gorzów Wielkopolski, oprócz oferty edukacyjnej, podkreślał zasadność współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców.

Udział w targach edukacyjnych daje możliwość szerokiego zaprezentowania oferty kształcenia, korzyści z udziału w europejskim programie Erasmus+, przybliżenia zasad korzystania z pomocy materialnej, przynależności do Samorządu Studentów czy kół naukowych, określeniu działalności Biura Karier.

Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie i wyrażamy chęć uczestnictwa w kolejnych edycjach.

 

Dział Promocji i Informacji

W dniu 12 marca 2018 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią im. Jakuba z Paradyża a Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim. Deklarację współpracy podpisali Prorektor ds. Nauki prof. nadzw. dr hab. Paweł Leszczyński oraz Dyrektor ZSO nr 16 Marek Piechowiak. 

AJP w ramach niniejszego porozumienia będzie wspierać merytorycznie i dydaktycznie ZSO nr 16 w realizowaniu wspólnych projektów dydaktycznych, rozwojowych oraz naukowo-badawczych objętych programem nauczania w obszarze przedmiotów związanych tematycznie z kierunkami studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz specjalnościami i modułami studiów prowadzonymi w AJP.

 

 

Dnia 8 marca br., w siedzibie Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zostało podpisane porozumienie pomiędzy AJP a Zespołem Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim. 

Porozumienie zostało podpisane przez JM Rektor prof.dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską oraz Dyrektor Zespołu Szkół mgr Dorotę Dziekan.

Akademia, w ramach podpisanego porozumienia, będzie wspierać merytorycznie  Zespół Szkół w realizowaniu wspólnych projektów dydaktycznych, rozwojowych oraz naukowo-badawczych objętych programem nauczania w obszarze przedmiotów związanych tematycznie z kierunkami studiów pierwszego i drugiego stopnia, specjalnościami oraz modułami studiów prowadzonymi w Uczelni.

 

 

 

Szanowni Państwo, 

dnia 6 marca br., zostało podpisane porozumienie pomiędzy Akademią im. Jakuba z Paradyża (AJP), a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 

Przedmiotem porozumienia było określenie celów współpracy, min. zwiększenie aktywności zawodowej i edukacyjnej osób niepełnosprawnych, zwiększenia zatrudnienia i edukacji osób niepełnosprawnych, wykorzystanie infrastruktury AJP.

 

 

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/akademia-im-jakuba-z-paradyza-w-gorzowie-wlkp-partnerem-pfron-w-lubuskiem/

http://www.radiogorzow.pl/wieksze-wsparcie-dla-niepelnosprawnych-studentow/

https://gorzow.tvp.pl/36283138/ajp-laczy-sily-z-pfron-pomoc-dla-niepelnosprawnych-studentow

http://tvgorzow.pl/2018/03/06/wsparcie-dla-niepelnosprawnych-studentow/

 

Klub Sportowy Stal Gorzów poszukuje studentów chętnych do podjęcia pracy. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do 27 lutego br. do Działu Promocji i Informacji Akademia im.  Jakuba z Paradyża, ul. Teatralna 25, Gorzów Wielkopolski, tel. 95 7216 087 lub 95 216 053.

 

Szanowni Państwo,

Wydział Humanistyczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim otrzymał uprawnienia do prowadzenia na kierunku "komunikacja medialna i społeczna" kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top