|       |   EN

Finansowane przez UE

Wydarzenia

W dniu 8 maja 2019 r. w Bibliotece Głównej AJP w Gorzowie Wielkopolskim miała miejsce V Ogólnopolska Konferencja Studencka „Młodzi dla Bezpieczeństwa. 15 lat członkostwa w UE”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Lubuską Młodzieżową Akademią Bezpieczeństwa, Jean Monnet Module „Inclusive Society Building Through EU Studies: Human Rights Protection In The European Union” (EUIncSo) oraz Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie.

Konferencję otworzył Prorektor AJP ds. Studenckich dr Przemysław Słowiński oraz Prodziekan WAiBN ds. Studenckich dr Katarzyna Samulska.

Cześć merytoryczną konferencji rozpoczął wykład inauguracyjny pt. Projekt walki z dezinformacją w sieci: Wojownicy Klawiatury wygłosiła Sława Duszyńska z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Następnie miały miejsce cztery sesje tematyczne: panel I „Bezpieczeństwo Polski w UE – perspektywa interdyscyplinarna”, panel II, w ramach którego odbyła się debata oksfordzka na temat „Unia Europejska potrzebuje europejskiej armii, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo”, panel III „Bezpieczeństwo zewnętrzne”, panel IV „Bezpieczeństwo społeczne i zdrowotne” oraz panel V „Bezpieczeństwo wewnętrzne”.

Udział w konferencji wzięło ponad 50 uczestników, reprezentujących ośrodki naukowe z całej Polski: Akademię Sztuki Wojennej z Warszawy, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Wrocławski, Wojskową Akademię Techniczną z Warszawy oraz Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Jean Monnet Module EUIncSo, the Faculty of Law and Administration of the Jacob of Paradies University in Gorzów Wielkopolski, the Department of Political Studies of the Collegium of Socio-Economics at SGH Warsaw School of Economics, the Konrad Adenauer Foundation in Poland (KAS), the Research Committee 46 – Migration and Citizenship of the International Political Science Association (IPSA) and the Partners have the honor to invite you to the 3rd EUMIGRO Conference “Migration and integration in the European Union – facts, figures, challenges and policy responses” which will be held on 26.03.2019 at SGH Warsaw School of Economics in Poland, Warsaw, Al. Niepodległości 128, Building C, Auditorium I. We are proud to inform you that the European Commission Representation in Poland has granted its Honorary Patronage to the event.

Detailed program of the 3rd EUMIGRO Conference and the registration form are available here: https://eumigro.eu/

During the Conference there will be two keynote speeches of special guests – prof. Stefania Panebianco and prof. Rinus Penninx, followed by five expert panels with the participation of representatives of domestic and foreign universities, public institutions as well as international and non-governmental organizations. The event is free of charge and will be held in English.

This conference is organized in the framework of the project EUMIGRO – “Jean Monnet Module on the European Union and the Contemporary International Migration – an Interdisciplinary Approach”, conducted at SGH Warsaw School of Economics in the years 2016–2019 and co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.

We kindly ask you to forward this invitation to your Colleagues and anyone interested in the migration and integration issues in Europe, and, if possible, to publish this invitation on your institution's website and social media (e.g. Facebook, Twitter).

More information:
EUMIGRO website: https://eumigro.eu/en/ 
Facebook: https://www.facebook.com/eumigro/
Twitter: https://twitter.com/EUMIGRO
Hashtag: #EUMIGRO

Contact: jeanmonnet.eumigro@gmail.com  

Pobierz plik (EUMIGRO_K3_plakat_07_03.pdf) plakat 

W dniu 15 stycznia 2019 r. w Bibliotece Głównej Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbył się III ogólnopolski okrągły stół EUIncSo „Społeczeństwo, władza, media: mowa nienawiści a inkluzja społeczna”. Debata została zorganizowana w ramach Jean Monnet Module “Inclusive Society Building Through EU Studies: Human Rights Protection in the European Union (EUIncSo)” dofinansowanego ze środków program Erasmus+ Unii Europejskiej.

Organizatorem debaty był Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Lubuska Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa, Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich AJP oraz Pracownia Etnopedagogiki przy ACBiR AJP we współpracy z Lambdą Warszawa, Polskim Towarzystwem Studiów Europejskich – Oddział Gorzowski, Polskim Stowarzyszeniem Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), Centre of Excellence at Warsaw School of Economics (CEWSE),  Jean Monnet Chair „The changing perspective of the European integration process in the Multi-Speed European Union” oraz Jean Monnet Module EUMIGRO.

Udział w debacie wzięli akademicy, praktycy i studenci reprezentujący: Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Szczeciński, Collegium Civitas, Uniwersytet Zielonogórski, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim, Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Z. Herberta, Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Lambda Warszawa, Instytut Bezpieczeństwa Społecznego, Fundację CODEX, Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych oraz Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie.

W ramach 6 paneli dyskutowano kwestię mowy nienawiści, przemocy motywowanej uprzedzeniami w perspektywie prawnej, socjologicznej, politologicznej i pedagogicznej. Uczestnicy konferencji podkreślali konieczność edukacji na rzecz tolerancji i niedyskryminacji oraz znaczenie właściwej reakcji na odnotowywane przypadki przestępstw z nienawiści. Podkreślano, że wszelkie przypadki mowy nienawiści noszące znamiona przestępstw z art. 256 i 257 kodeksu karnego można zgłaszać do Wydziału walki z cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim pod adres email cyber@go.policja.gov.pl.

Konferencja objęta była Honorowym Patronatem JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Patronat medialny nad konferencją objął portal gorzów24.pl

Pobierz plik (Prezentacja A. Pechman.pdf) Prezentacja A. Pechman.pdf

Pobierz plik (Prezentacja A. Szczerba-Zawada.pdf) Prezentacja A. Szczerba-Zawada.pdf

Pobierz plik (Prezentacja E. Pietrzak.pdf) Prezentacja E. Pietrzak.pdf

Pobierz plik (Prezentacja K. Krzyżanowski.pdf) Prezentacja K. Krzyżanowski.pdf

Pobierz plik (Prezentacja K. Pikaus.pdf) Prezentacja K. Pikaus.pdf

Pobierz plik (Prezentacja K. Siemaszko.pdf) Prezentacja K. Siemaszko.pdf

Pobierz plik (Prezentacja K. Wasilewski.pdf) Prezentacja K. Wasilewski.pdf

Pobierz plik (Prezentacja M. Sosniak.pdf) Prezentacja M. Sosniak.pdf

Pobierz plik (Prezentacja p. K. Komorowska.pdf) Prezentacja p. K. Komorowska.pdf

Pobierz plik (Prezentacja S. Driczinski.pdf) Prezentacja S. Driczinski.pdf

On September 17th 2018 dr. Aleksandra Szczerba-Zawada took part in the panel discussion "(In)Equality and (Non)Discrimination: Legal, Linguistic and Sociological (Philosophical?) Perspectives" co-organized by the Faculty of Administration and National Security at the Univeristy of Bari Aldo Moro (Italy). During the seminar dr. A. Szczerba-Zawada spread the results of the research conducted under the JM MOdule EUIncSo with respect to the stereotypes and their influence on the gender equality and gender inclusion through the prism of the case law of the Court of Justuce of the European Union. 

Th aim of the panel discussion was to put the concepts of (in)equality and (non)discrimination into the different analytical perspectives and discuss critically how discrimination is maintained in various social practices, including law, politics and the media. The event was conceived as multidisciplinary in that it took various methodological perspectives on the concepts in question through philosophical, legal and discourse analysis.

The discussed questions included, but were not limited to, the following:

- Is it possible to build up an equal and non-discriminating society?

- Can law be non-discriminating?

- What are legal and linguistic mechanisms that support or, on the contrary, fight discrimination?

- Can power be practised without practising discrimination?

 

The detail program of the debate is available below

Pobierz plik (17_settembre_2018.pdf) panel discussion program 

Jean Monnet Module EUIncSo był jednym z partnerów PECSA Roundtable Debate 2018 “EU values and member states – between unity and diversity: migration context”, która miała miejsce w dniu 21.05.2018 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 128, bud. C, Aula I.

Debata została objęta Honorowym Patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Wydarzenie wpisuje się w projekt EUSHARE – “Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and Responsibilities”, który jest realizowany przez PECSA w latach 2016–2019 przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

Głównymi organizatorami wydarzenia byli Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), Katedra Studiów Politycznych i Katedry Unii Europejskiej im. Jeana Monneta Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oarz Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem otwartej debaty panelowej PECSA było stworzenie przestrzeni do inter- i mulidiscyplinarnej wymiany poglądów na temat roli wartości europejskich w procesie wspópracy państw członkowskich w ramach Unii Europejskiej. Wartości, którym Traktat z Lizbony nadał charakter konstytucyjny, stanowić powinny fundament prowadzenia proceów integracyjnych, wyznaczający „wspólny mianownik” dla państw członkowskich UE o zróżnicowanych tradycjach, kulturach, językach, religiach itd. Uczestnicy debaty, w szczególności paneliści reprezentujący krajowe i zagraniczne ośrodki akademickie, towarzystwa naukowe, organizacje pozarządowe, spróbują ocenić, na przykładzie podejścia państw członkowskich i samej Unii do kryzysu migracyjnego, na ile wartości wyrażone w art. 2 TUE stanowią normatywne zobowiązanie nałożone na członków UE, a na ile są jedynie indykatywnymi dyrektywami działania pozbawionymi przymiotu operatywności.

 

On April 17th 2018 at the Main Library of the Jacobe of Paradise University in Gorzów Wielkopolski the second edition of CEWSE Roundtable Debate “EU Facing Current Challenges, Opportunities, Crisis &Conflicts” under the project CEWSEwas organized. EUIncSo was among  event partners.

Main Speakers were::

»  Dr. Anna Visvizi, Deree-The American College of Greece (Greece), The Backgrounds of the Current Refugee Crisis How to Overcome Them

»  Prof. Nico Groenendijk, University of Tartu, Estonia, The Refugee Crisis Sharing Common Values vs. the Interests of EU Member States

»  Prof. Willemus Molle, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands, Solidarity in the European Refugee &Migration crisis Working Together

 

The program of the RT is available below.

Pobierz plik (10.03.Program_CEWSE_RT.pdf) CEWSE RT 2018 

Back to top