|   EN

Uczelnia dostępna

Akademia im. Jakuba z Paradyża otrzymała dofinansowanie Projektu: "Akademia równych szans - zwiększanie dostępności Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności Akademii im. Jakuba z Paradyża dla osób z niepełnosprawnościami poprzez dostosowanie wewnętrznych procesów i procedur, w szczególności rekrutacji, kształcenia oraz działalności naukowej, uwzględniając wszystkie rodzaje niepełnosprawności oraz 6 obszarów dostępności.

Okres realizacji projektu: od 1.01.2020 r. do 31.10.2023 r.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie znajduje się w poszczególnych artykułach tematycznych poniżej.

W ramach projektu Uczelnia dostępna zaplanowano zorganizowanie następujących rodzajów BEZPŁATNYCH szkoleń dla studentów i pracowników AJP:

Informujemy, że od marca 2020 roku studenci z niepełnosprawnościami oraz pracownicy AJP mogą bezpłatnie skorzystać z usług psychologa.


W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt z jednym z dwóch dostępnych psychologów.

Uwaga! Od czerwca 2021 dyżury psychologów odbywają się stacjonarnie w terminach podanych niżej.

1. Ewelina Sikora

tel. 602 380 315
e-mail: eve.sikora@op.pl

Dyżury w czerwcu:
10.06.2021 (czwartek) - 9.30 - 16.30
17.06.2021 (czwartek) - 9.30 - 16.30
24.06.2021 (czwartek) - 9.30 - 15.30


2. Bartłomiej Faściszewski

tel. 793 039 585

Dyżury w czerwcu:
8.06.2021 (wtorek) - 9.00 -14.00
15.06.2021 (wtorek) - 11.00 - 16.00
22.06.2021 (wtorek) - 9.00 - 14.00
29.06.2021 (wtorek) - 9.00 - 14.00

Dyżury stacjonarne psychologów odbywają się w:
Akademii im. Jakuba z Paradyża
ul. Teatralna 25
pok. 309

Dodatkowych informacji udziela:

dr Anna Dobrychłop
tel. 603562178
e-mail: annadobrychlop@o2.pl

 Zapraszamy studentów z niepełnosprawnościami oraz pracowników AJP do skorzystania z usług Konsultanta edukacyjnego.

Back to top