|       |   EN

Finansowane przez UE

Aleksandra Szczerba-Zawada – doktorka nauk prawnych, kierowniczka Zakładu Administracji na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Ekspertka Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE). Visiting Professor Uniwersytetu Aldo Moro w Bari.

Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej oraz prawie antydyskryminacyjnym. Swoje badania naukowe koncentruje na problematyce prawa do równego traktowania, rynku wewnętrznym, Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości oraz Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

Autorka i współredaktorka kilkudziesięciu monografii, rozdziałów w książkach oraz artykułów w punktowanych czasopismach naukowych w języku polskim i angielskim.

Członkini stowarzyszeń naukowych (PECSA, PSPE oraz PTSE), rady naukowej czasopisma „Studia Administracji i Bezpieczeństwa” oraz komitetu naukowego czasopisma „European Studies” (wydawca: ECSA-Moldova).

Ekspertka w projektach badawczych z zakresu prawa do równego traktowania i prawa unijnego. Koordynatorka Jean Monnet Module EUIncSo 2016-2019.

Wielokrotna stypendystka m.in. stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców 2016-2019.

 

Aleksandra Szczerba-Zawada - doctor of EU law, Head of the Chair of Administrative Science at the Faculty of Administration and National Security of the Jacob of Paradise University in Gorzów Wielkopolski. An expert of European Institute for Gender Equality. Visiting Professor at the University of Bari Aldo Moro (Italy).

She specializes in EU Law and Anti-discrimination Law.

A. Szczerba-Zawada is a member of scientific associations: PECSA, PSPE, PTSE and scientific committees of a “Journal of Administration and Security” and “European Studies Journal” (ECSA-Moldova).

Her research interests include the principle of gender equality, EU Internal Market, AFSJ and CFSP.

She has didactic experience on EU law, Human Rights Law, EU Structural Funds and CFSP.

She has been an expert in many scientific projects, including EU-funded projects. She is the Jean Monnet Module EUIncSo coordinator (2016-2019).

She is an author and co-editor of several books and articles published both in Polish and English.

Aleksandra Szczerba-Zawada has received several national and foreign scholarships, including prestigious scholarship of the Polish Minister of Science and Higher Education for outstanding young scientists 2016-2019.

 Pobierz plik (dorobek naukowy_ASZ.pdf) Dorobek naukowy

Pobierz plik (CV ASZ eng 22 01 2017.pdf) CV ang

Back to top