|   EN

zdjęcie przedstawia dr hab. Aleksandrę SzczerbęW dniu 15 grudnia 2020 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nadała dr Aleksandrze Szczerbie stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych.

Serdecznie gratulujemy!!!

Back to top