W imieniu organizatorów: Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), Katedry Studiów Politycznych i Katedry Unii Europejskiej im. Jeana Monneta Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Fundacji Konrada Adenauera w Polsce oraz Partnerów mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w PECSA Roundtable Debate 2018 “EU values and member states – between unity and diversity: migration context”, która odbędzie się w dniu 21.05.2018 r. (poniedziałek) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 128, bud. C, Aula I. Debata została objęta Honorowym Patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Wydarzenie wpisuje się w projekt EUSHARE – “Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and Responsibilities”, który jest realizowany przez PECSA w latach 2016–2019 przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.
Program debaty i formularz rejestracji on-line znajdą Państwo na stronie www pod adresem: http://www.pecsa.edu.pl/konferencje-debaty/pecsa-roundtable-debate-2018
Uprzejmie prosimy Państwa o rejestrację przez formularz on-line: http://www.pecsa.edu.pl/konferencje-debaty-roundtable-debate-2018/rejestracja

Językiem obrad będzie język angielski. Udział w debacie jest bezpłatny.

 

 

Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim nadkomisarz Marcin Maludy spotkał się 8 maja ze studentami Filologii polskiej (komunikacji medialnej) w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Opowiedział przyszłym dziennikarzom na czym polega i jak dokładnie wygląda praca rzecznika prasowego Policji, zmieniająca się pod wpływem nowych technologii, szczególnie społeczności internetowych.

Nadkom. M. Maludy wskazał, jak ważne jest informowanie ludzi o bieżących dokonaniach policjantów, do czego przyczynia się profil na Facebooku Lubuska Policja. Wymaga to jednak podążania z duchem czasu, gdyż dawne krótkie informacje nie są już wystarczające. Jak mówił Marcin Maludy: „Niesamowicie potrzebne stają się dobrej jakości niekonwencjonalne zdjęcia, bo to właśnie one najlepiej uwiarygodniają, a jednocześnie obrazują omawiane zdarzenia”.

Policjant wielokrotnie podkreślał, jak istotna jest dyspozycyjność rzecznika prasowego, który musi być gotowy o każdej porze dnia i nocy na zdobywanie informacji. „Ważny jest czas. Każda informacja po kilku dniach jest już archaizmem” – dodał. Każda teza stawiana przez policjanta była ilustrowana licznymi przykładami. Studenci obejrzeli profesjonalną prezentację o pracy rzecznika, jak również w interencie filmy prezentujące działania Policji. Najbardziej interesujące były jednak działania, o których opowiadał rzecznik. Nie ukrywał, że   sukces to nie tylko zasługa jednej osoby, lecz całego zespołu KWP i współpracujących z nim przedstawicieli innych wydziałów Policji.

W ostatniej części spotkania studenci zadawali nurtujące ich pytania związane z zawodem policjanta, pracą służb informacyjnych.

- Spotkanie było bardzo ciekawe i pouczające. Pan Maludy wiele wspominał o dobrym działaniu gorzowskich policjantów oraz mówił jak naprawdę wygląda ich praca. Poruszał tematy, na które nie zwracamy na co dzień uwagi, przez co często nie doceniamy ich pracy. Spotkanie to spowodowało, że zaczęłam inaczej patrzeć na pracę rzecznika prasowego policji. Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie – mówi Iryna Sokoliuk, Ukrainka studiująca filologię polską na drugim roku.

Warto wspomnieć, iż AJP współpracuje z Komendą Wojewódzką Policji m.in. w zakresie praktyk, więc studenci filologii polskiej o specjalności komunikacja medialna mają możliwość odbycia praktyk w KWP i bliższego poznania zawodu rzecznika prasowego policji.

Bartosz Patryk Karpiński

 

Fotorelacja : Kajetan Sługocki 

 

 

W ramach siódmej edycji Festiwalu Nauki i Kultury Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim organizuje II intredyscyplinarną konferencję naukową pt. "Edukacja dziecka w ujęciu historycznym."

W dniu 13 kwietnia 2018 roku odbyła się konferencja naukowa  Przemysł 4.0. Algorytmizacja problemów oraz digitalizacja procesów i urządzeń zorganizowana przez Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim,  współorganizatorem był Lubuski Klaster Metalowy. Konferencji patronowała  JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbieta Skorupska - Raczyńska. Komitet Naukowy konferencji tworzyli Profesorowie Wydziału Technicznego Uczelni prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, dr h. c. mult. , prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak i prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka.

Akademia im. Jakuba z Paradyża oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim serdecznie zaprasza na interdyscyplinarną konferencję pt.:"Mniejszości wyznaniowe, narodowe i etniczne na ziemiach zachodnich (odzyskanych) po 1945 roku".

Rozpoczęła się rekrutacja studentów i kwalifikacja pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019.

 

Terminy składania dokumentów na wyjazdy:

-          studentów na studia – 13 kwietnia 2018 r.

-          studentów na praktyki – 18 maja 2018 r.

-          pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celach szkoleniowych – 30 maja 2018 r.

Zasady rekrutacji studentów i kwalifikacji pracowników, niezbędne dokumenty, lista uczelni partnerskich i więcej informacji na temat programu Erasmus+ w zakładce

AKADEMIA/ Program Erasmus http://www.ajp.edu.pl/informacje-o-programie-2.html oraz w poszczególnych zakładkach dotyczących wyjazdów.

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim wydał książkę prof.nadzw.dr hab. Pawła A.Leszczyńskiego pt. "Chrześcijański charakter Anglii dawniej i dziś."

W wydawnictwie naukowym Peter Lang ukazała się właśnie anglojęzyczna monografia autorstwa dr Małgorzaty Czabańskiej-Rosady (Akademia im. Jakuba z Paradyża) oraz Prof. dr hab. Adama Czabańskiego: (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu): „The Self-Immolation of Oskar Brüsewitz Compared to Other Suicides Commited as a Political Protest”.  Autorzy obrali sobie za cel zbadanie działalności niemieckiego pastora ewangelickiego Oskara Brüsewitza, który dokonał aktu samospalenia w proteście przeciwko demoralizacji i ateizacji młodzieży w komunistycznych Niemczech Wschodnich. Ponadto badane są tu także inne zjawiska  samospaleń dokonanych z pobudek politycznych, do jakich doszło w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowowschodniej. Książka porusza problem słabo opisany w światowej literaturze suicydologicznej. W świecie zachodnim wiele opisanych w niej spraw nie jest znanych. Studium szczególnie może zainteresować nie tylko suicydologów ale także politologów, historyków i kulturoznawców a także ludzi zafascynowanych heroicznymi czynami niezwykłych postaci. Jedną z takich postaci był Oskar Brüsewitz, który jest symbolem walki o wolność i te wartości, które są szczególnie bliskie społeczeństwom wolnego świata. Warto nadmienić, że wśród recenzentów wydawniczych książki znalazła się Prof. nadzw. dr hab. Beata A. Orłowska. Książka trafiła do zbiorów Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych (Library of Congress) w Waszyngtonie oraz Niemieckiej Biblioteki Narodowej (Deutsche Nationalbibliothek) we Frankfurcie nad Menem i Lipsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do uczestnictwa w Warsztatach Metodologii Pedagogicznej "Wychowanie na motywach sztuki",
które odbędą się w dniach 4-6.09.2017 r. w Wisełce.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Pobierz plik (Wisełka.pdf) Wisełka.pdf

Rozstrzygnięcie Konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców
Akademii im. Jakuba z Paradyża

 1. Podstawowym celem konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców Akademii
  im. Jakuba z Paradyża był podział środków na finansowanie konkretnych badań naukowych
  lub prac rozwojowych i/lub ich efektów oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców.
 2. W konkursie mógł wziąć udział pracownik Wydziału, który zgodnie z definicją młodego naukowca, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 ze zm.), nie przekroczył 35 roku życia w roku składania wniosku.
 3. W związku z powyższym w wyniku oceny merytorycznej wniosków pracowników Wydziału Humanistycznego, dnia 27 grudnia 2017 r. Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie przyznanie dofinasowania na badania naukowe oraz zadania z nimi związane Pani:

dr hab. Lechosławowi Joczowi – 2500 zł;

dr Maciejowi Dudzie – 2100 zł;

dr Anecie Baranowskiej – 1000 zł;

dr Annie Dobrychłop – 1000 zł;

 

Szanowni Państwo,

nasza Uczelnia przystąpiła do programu  pn. Koncepcja edukacji wojskowej studentów
w ramach Legii Akademickiej
, zaproponowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  Ministra Obrony Narodowej. Działanie będzie realizowane  w semestrze letnim obecnego roku akademickiego. Celem programu jest edukacja wojskowa studentów i przygotowania przyszłego korpusu oficerskiego. Proces dydaktyczny w ramach Legii Akademickiej obejmuje trzy moduły realizowane w ramach czterech semestrów i dwóch (lub trzech) przerw wakacyjnych, z ogólnym założeniem realizacji większości treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku prowadzonym w uczelni, a następnie zajęć praktycznych w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych. Program od samego początku ukierunkowany będzie na przekazanie treści dostosowanych do poziomu korpusu oficerów. Takie założenie pozwoli na maksymalne skrócenie procesu szkoleniowego zwłaszcza w ramach ostatniego modułu przygotowującego do egzaminu na oficera. Do programu przystąpić będzie mógł student uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.
W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach modułu podstawowego, który to moduł szkolenia będzie realizowany w czasie pierwszego semestru. Zasadniczym jego celem będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia
w warunkach poligonowych.

Osoby, które chcą udział w programie, proszę o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Humanistycznego do 7 listopada.

                    

                                                                                 

        Z poważaniem

       dr hab. Agnieszka A. Niekrewicz

 

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców
Akademii im. Jakuba z Paradyża

 1. Podstawowym celem konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców Akademii
  im. Jakuba z Paradyża był podział środków na finansowanie konkretnych badań naukowych
  lub prac rozwojowych i/lub ich efektów oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców.
 2. W konkursie mógł wziąć udział pracownik Wydziału, który zgodnie z definicją młodego naukowca, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 ze zm.), nie przekroczył 35 roku życia w roku składania wniosku.
 3. W związku z powyższym w wyniku oceny merytorycznej wniosków pracowników Wydziału Humanistycznego, dnia 27 grudnia 2017 r. Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie przyznanie dofinasowania na badania naukowe oraz zadania z nimi związane Pani:

dr hab. Lechosławowi Joczowi – 2500 zł;

dr Maciejowi Dudzie – 2100 zł;

dr Anecie Baranowskiej – 1000 zł;

dr Annie Dobrychłop – 1000 zł;  

 

                                                                                   Dziekan Wydziału Humanistycznego
                                                                                          prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Niekrewicz

Lokalizacja

Kontakt

Back to top