|       |   EN

 

W dniu 15 kwietnia 2016 roku odbyła się konferencja naukowa  Inżynieria innowacji zorganizowana została przez Wydział Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim,  współorganizatorem był Lubuski Klaster Metalowy. Konferencji patronowała  JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbieta Skorupska - Raczyńska.

 

Konferencja jest kontynuacją cyklicznej konferencji Edukacja Techniczna dla Rynku Pracy. Zmiana nazwy konferencji to zwrócenie się jej tematyką do zagadnień bieżących środowiska inżynierskiego. Innowacyjna gospodarka to nowe wymagania dla procesu kształcenia realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni. Idea poprzednich konferencji, edukacja techniczna, pozostaje nadal w obszarze zainteresowań uczestników konferencji; w Wydziale Technicznym prowadzone jest kształcenie na kierunkach realizujących profil praktyczny. Komitet Naukowy konferencji tworzyli Profesorowie Wydziału Technicznego Uczelni prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak i prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka.

Uroczystego otwarcia konferencji w imieniu Władz Uczelni i Wydziału dokonał dziekan Wydziału Technicznego dr Andrzej Kuciński. W tej części konferencji miała miejsce miła uroczystość. Prezes Oddziału Gorzowskiego SIMP inż. Włodzimierz Fleischer wręczył nagrody Laureatom Konkursu SIMP Oddział Gorzów Wielkopolski za najlepsze prace dyplomowe z mechaniki w roku akademickim 2013 / 2014. Warto przypomnieć, że laureaci Ci zdobyli następnie wyróżnienie i dyplomy na ogólnopolskiej, finałowej części Konkursu.

Prezentacja referatów odbyła się w dwóch sesjach. Tematyka ich ściśle wiązała się z zagadnieniami nowego, innowacyjnego podejścia do stawiania i rozwiązywania problemów inżynierskich. Wprowadzający wykład Profesora Wojciech Kacalaka – Biomedyczne podstawy innowacji inżynierskich, pokazywał na pięknych przykładach z naszego otoczenia gdzie należy szukać inspiracji i rozwiązań nawet skomplikowanych problemów inżynierskich. Przyroda już dawno sobie z tym poradziła ! Prezentowane w wystąpieniach rozwiązania techniczne i technologie to innowacje rozwiązania, bardzo ważne w realizacji procesu kształcenia w Wydziale, w szczególności z racji posiadania odpowiednio przygotowanych do podobnych zadań, pracowni Laboratorium Środowiskowego.

W konferencji wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci, nauczyciele akademiccy i przedsiębiorcy. Wszyscy znaleźli wiele ciekawej wiedzy w wygłaszanych referatach, która zapewne będzie inspiracją do twórczych działań.

Tradycyjnie, w ramach konferencji odbyły się warsztaty i pokazy sprzętu firm, Partnerów konferencji:  Lincoln Electric Polska, Renishow sp. z  o. o., FESTO sp. z  o. o., Mechatronik Artur Grochowski.

Dr Wojciech A. Sysło

 

 

 

Back to top