|       |   EN

Komunikat Nr 22/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 14 grudnia 2021 r.

 

w sprawie zmiany formy kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych
w Akademii im. Jakuba z Paradyża  

 

     W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, począwszy od dnia 17 grudnia br. do dnia 22 grudnia br., czyli do przerwy świątecznej (trwającej od dnia 23 grudnia br. do dnia 9 stycznia 2022 r.), zmienia się formę kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża, z kształcenia w trybie hybrydowym na kształcenie w trybie zdalnym, o którym mowa w Komunikacie Nr 17/140/2021 Rektora AJP z dnia 9 września 2021 r. w sprawie trybów prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 w AJP.

    Wszystkie zajęcia zdalne prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia, przy użyciu platformy MS Teams, w terminach wskazanych w planach zajęć. Zgodnie z Komunikatem Nr 18/140/2021 Rektora AJP z dnia 9 września 2021 r. w sprawie funkcjonowania AJP w roku akademickim 2021/2022 w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, platforma ZOOM Cloud Meetings jest wykorzystywana w sytuacjach szczególnych pomocniczo do prowadzenia zajęć.

     Począwszy od dnia 10 stycznia 2022 r. zmienia się formę kształcenia w trybie zdalnym, na kształcenie w trybie hybrydowym, według wcześniej przyjętego planu na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022.

     Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Back to top