|       |   EN

Komunikat Nr 20/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 4 listopada 2021 r.

w sprawie nakazu zakrywania ust i nosa w budynkach Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

                W związku z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, ze zm.) przypomina się, że w każdym budynku Akademii im. Jakuba z Paradyża obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa.

                Obowiązujący w siedzibie Akademii im. Jakuba z Paradyża reżim sanitarny, w tym nakaz zakrywania ust i nosa poza miejscem pracy, ustalony został Komunikatem Nr 18/140/2021 Rektora AJP z dnia 9 września 2021 r. w sprawie funkcjonowania AJP w roku akademickim 2021/2022 w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którego treść dostępna jest pod linkiem https://ajp.edu.pl/komunikaty-i-zarzadzenia-rektora/5562-komunikat-nr-18-140-2021-rektora-ajp-z-dnia-9-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-funkcjonowania-akademii-im-jakuba-z-paradyza-w-roku-akademickim-2021-2022-w-okresie-zagrozenia-zakazeniem-wirusem-sars-cov-2.html

                Zobowiązuje się wszystkich członków społeczności akademickiej Akademii im. Jakuba z Paradyża do przestrzegania obowiązującego w miejscu pracy/kształcenia reżimu sanitarnego.

Back to top