Trwa elektroniczna rejestracja na studia w roku akademickim 2019/2020

Dokumenty przyjmowane są od 24 czerwca 2019 r.

1. Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego:

- studia pierwszego stopnia:

 • administracja,   bezpieczeństwo narodowe   oraz    kryminologia stosowana

- studia drugiego stopnia:

 • administracja   oraz   bezpieczeństwo narodowe

 

2. Wydział Ekonomiczny:

- studia pierwszego stopnia:

 • ekonomia,    logistyka,    finanse i rachunkowość,    zarządzanie - profil ogólnoakademicki
 • (zarządzanie - profil praktyczny, zostaną uruchomione pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW na jego prowadzenie)

- studia drugiego stopnia:

 • finanse i rachunkowość    oraz    zarządzanie

 

3. Wydział Humanistyczny:

- studia pierwszego stopnia:

 • filologia polska
 • filologia w zakresie języka angielskiego
 • filologia w zakresie języka angielskiego od podstaw
 • filologia w zakresie języka niemieckiego
 • filologia w zakresie języka niemieckiego od podstaw
 • komunikacja medialna i społeczna
 • pedagogika
 • (lingwistyka stosowana w zakresie: języka angielskiego i języka niemieckiego oraz języka angielskiego i języka rosyjskiego - uruchomione pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW na jego prowadzenie)
 • (lingwistyka stosowana w zakresie: języka niemieckiego i języka angielskiego oraz języka niemieckiego i języka rosyjskiego - uruchomione pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW na jego prowadzenie)

- studia drugiego stopnia:

 • filologia polska
 • filologia w zakresie języka angielskiego
 • filologia w zakresie języka niemieckiego
 • pedagogika

- (jednolite studia magisterskie - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - uruchomione pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW na jego prowadzenie)

 

4. Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu:

- studia pierwszego stopnia:

 • kulturoznawstwo    oraz    turystyka i rekreacja
 • (zdrowie publiczne - uruchomione pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW na jego prowadzenie)

- studia drugiego stopnia:

 • turystyka i rekreacja

 

5. Wydział Techniczny:

- studia pierwszego stopnia (inżynierskie):

 • energetyka,    informatyka,    inżynieria bezpieczeństwa,    mechanika i budowa maszyn,    automatyka i robotyka

- studia drugiego stopnia:

 • mechanika i budowa maszyn
 • (informatyka - uruchomione pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW na jego prowadzenie).

Lokalizacja

Kontakt

Back to top