Pobierz plik (TELC deklaracja.doc)TELC deklaracja

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim posiada licencję na przeprowadzanie międzynarodowych egzaminów językowych (TELC).

Egzaminy i certyfikaty TELC powstały w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego opracowany przez Radę Europy i są instrumentem służącym opisowi umiejętności i kompetencji językowych użytkowników języka obcego dla celów międzynarodowego charakteru rynku pracy.

TELC jest administrowany przez organizację non-profit Telc GmbH, z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, stowarzyszoną w ALTE - europejskiej organizacji nadającej certyfikaty językowe będącą członkiem ALTE, stowarzyszenia europejskich organizacji nadających certyfikaty językowe.

Certyfikaty TELC uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego, obejmują tematykę z różnych dziedzin życia codziennego i zawodowego, kładą nacisk na umiejętność komunikowania.

Certyfikaty TELC są uznawane na arenie międzynarodowej, ponieważ spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych, pilotów wycieczek oraz inne osoby, których charakter wykonywanej pracy wymaga potwierdzenia posiadanych kompetencji językowych.

W Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim można przystąpić do egzaminów TELC z języków angielskiego i niemieckiego na następujących poziomach zaawansowania:

poziom podstawowy: telc English A1, telc English A2, telc  Deutsch A1,  telc  Deutsch A2
poziom średniozaawansowany:  telc English B1, telc English B2, telc  Deutsch B1, telc Deutsch B2
poziom średniozaawansowany o profilu zawodowym: telc English B1 Business, telc English B2 Business, telc  Deutsch B1+Beruf, telc  Deutsch B2+Beruf
       

Lokalizacja

Kontakt

Back to top